Päivän ruoat

Lounasruokala ja kahvila avataan maanantaina 7.3. uusissa tiloissa osoitteessa Tarkastamonkuja 3!

Ajankohtaista

22.2.2016 Lounasruokalan avajaiset! Lue lisää » 9.2.2016 Kumppanuustalo ei enää käytössä Lue lisää » 7.1.2016 Grafiikka ja ATK muuttaneet Lue lisää »

Yhteystiedot

IntoPajat ry
Tarkastamonkuja 3
55800 Imatra
p. 044 7979 140


Henkilöstön yhteystiedot löytyvät yhteystiedot välilehdestä.

Blogi

ADHD-valmennus

Kohderyhmä:

Palvelun kohderyhmänä ovat sellaiset eri-ikäiset ja eri elämäntilanteissa olevat henkilöt, joilla on diagnosoitu ADHD tai joilla on selkeästi havaittavia ADHD -piirteitä. Tarvittaessa ohjaaja tukee lapsen ja nuoren koko perhettä ja toimii myös välittäjänä ja tukijana ohjattavan tukiverkostossa

Palveluun ohjautuminen :

Asiakas ohjautuu palveluun sosiaali- ja terveydenhuollon kautta, jokaisen asiakkaan osalta tehdään kirjallinen sopimus, jossa määritellään tavoitteet, yhteydenpitotavat ja taajuus.

Palvelun sisältö:

Henkilökohtainen ADHD -ohjaus eli coaching on ADHD henkilöille tarkoitettu ohjaus- ja tukimenetelmä, joka täydentää muita yhteiskunnan tarjoamia palveluita ADHD –henkilöille. ADHD-coaching on tavoitteellista ja suunnitelmallista toimintaa, joka perustuu ohjattavan tuen tarpeisiin. Ohjauksen ratkaisu- ja voimavarakeskeisyys edistää myönteisellä tavalla ohjattavan käsitystä itsestään sekä omista kyvyistä selviytyä. Ohjaussopimus ja toimintasuunnitelma jäsentävät toimintaa ja edistävät tavoitteisiin pääsemistä. Priorisoitujen, selkeiden ja konkreettisten tavoitteiden saavuttamista tuetaan ohjauksella, harjoittelulla, yhdessä tekemisellä, uusien toimintamallien opettelulla sekä seurannalla ja arvioinnilla. Keskeisiä asioita ohjauksessa ovat elämänhallinnan ja arjen sujumisen tukeminen, omien vahvuuksien ja voimavarojen hyödyntäminen eri elämänalueilla, uusien käyttäytymismallinen löytäminen ristiriitatilanteisin sekä eheän minäkuvan rakentaminen. Ohjaaja toimii sekä ohjattavan että hänen lähiympäristönsä tukijana ja valmentajana.

Lisätietoa:

Yksilövalmentaja

Kaisa Tuure
p. 044 797 9135

kaisa.tuure(at)intoatyosta.fi