Yhdistys järjestää Imatran alueen työttömille, osatyökykyisille ja työhön kuntoutuville työpajatoimintaa viidellä eri työpajalla. Yhdistyksen työpajoja kutsutaan Intopajoiksi. Intopajat kuvaavat yhdistyksen tavoitetta luoda innostavaa, mielenkiintoista ja jokaisen henkilön omat tavoitteet huomioivaa toimintaa.

Työpajatoiminta sisältää käytännönläheistä työskentelyä pääosin asiakaskohteilla, työ- ja yksilövalmennusta, erilaisia ryhmätoimintoja sekä koulutuksellisia osioita. Toiminta perustuu työ- ja yksilövalmentajien moniammatilliseen yhteistyöhön. Työpajat ovat:

Grafiikkapaja

Tehtävänä on työpajalla olevien ohjelmistojen käytön opettelu, erilaisten esitteiden ja markkinointimateriaalin tekninen toteutus, sekä suurkuva- ja tekstiilitulosteet.

Keikkapaja

Keikkapajalla tehdään pääasiallisesti tilaustöitä yksityisille, yrityksille tai yhteisöille. Lisäksi keikkapaja vastaa monista yhdistyksen toimitilaan liittyvistä kunnostustöistä.

Kotityöpalvelupaja

Kotityöpalveluyksikkö tekee koti- ja siivouspalveluja yksityisille, yrityksille ja yhteisöille. Valmentajien tehtävänä on opastaa valmentautujia erilaisissa koti- ja siivoustyön menetelmissä.

Ruokapalvelu

Ruokapalvelupaja ylläpitää ulkopuolisille asiakkaille avointa lounasruokalaa ja kahvilaa, jossa valmistetaan ja tarjotaan päivittäin lounas.

Tekstiilipaja

Tekstiilipaja tarjoaa valmennuspaikan henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita tekstiili- ja vaatetusalasta. Työpajalla tehdään pääasiassa työpajan omaa tuotantoa, kodin tekstiilien ompelutöitä ja alihankintatöitä ulkopuolisille asiakkaille. Työpajan tuotteita on myynnissä Intopajat ry:n myymälässä.

Vapa-paja

Vapa eli vanhustyön paja toimii Imatran palvelutaloyhdistys ry:n palveluasumistoiminnan rinnalla motivoiden ja avustaen asukkaita osallistumaan erilaisiin viriketoimintoihin sekä järjestämällä niitä myös itse. Pajalla työkokeilijat pääsevät halutessaan tutustumaan sairaanhoitajan, lähihoitajan ja vanhustyöntekijän tehtäviin.


VALMENNUS

 

Työvalmennus

Työvalmennus on ohjattua työskentelyä työpajoilla yksilöllisen suunnitelman mukaisesti. Valmennuksesta vastaavat työvalmentajat, joilla on pajan työtehtäviä vastaavan alan ammatillinen koulutus. Työvalmennuksen tavoitteena voi olla valmentautujan työ- ja toimintakyvyn arvioiminen, työelämän pelisääntöihin tai ammattiin tutustuminen.

Yksilövalmennus

Yksilövalmennus on keskeinen osa työpajalla tapahtuvaa valmennusta. Yksilövalmennuksen tavoitteena on ensisijaisesti asiakkaiden elämäntilanteiden kokonaisvaltainen kartoittaminen, asiakkaan tukeminen työpajatyöskentelyssä ja arjen elämässä sekä jatkosuunnitelmien tekeminen yhdessä valmentautujan kanssa. Yksilövalmennuksesta vastaavat pääsääntöisesti sosiaali- ja terveydenhuoltoalan tai nuorisoalan koulutuksen omaavat valmentajat.

Ryhmätoiminta

Ryhmätoiminta on osa valmennusta, sitä järjestetään työpajojen valmentautujille n. 2 kertaa kuukaudessa. Ryhmien ohjaajina toimivat pääasiassa yksilövalmentajat. Ryhmätoiminta sisältää erityisesti itsetuntemukseen, työelämätietouteen sekä arjen taitoihin liittyviä ryhmiä ja koulutuksellisia osioita. Myös erilaiset tutustumis- ja virkistäytymisretket kuuluvat toimintaan. Toimintojen sisällössä pyritään ottamaan huomioon valmentautujien toiveet ja tarpeet.