NUOTTI-valmennus

 

NUOTTI-valmennus on opiskelu- ja työelämän ulkopuolella oleville nuorille tarkoitettua matalan kynnyksen ammatillista kuntoutusta. Sitä voi hakea ilman lääkärinlausuntoa ja hakemusta. 

NUOTTI-valmennuksen tavoitteena on nuoren ymmärryksen lisääntyminen omasta elämäntilanteestaan, taidoistaan ja vahvuuksistaan sekä innostuminen tulevaisuuden suunnittelusta.  

NUOTTI-valmennus on tarkoitettu nuorille,

  • jotka ovat 16-29-vuotiaita 
  • joilla ei ole opiskelu- tai työpaikkaa tai jotka eivät ole suorittamassa ase- tai siviilipalvelusta tai vietä suunniteltua välivuotta ja

  • joiden toimintakyky on heikentynyt tavalla, joka estää heitä suunnittelemasta tulevaisuuttaan tai pääsemästä opiskelemaan tai työhön.  

Toteutus 

 

Nuori saa tuekseen henkilökohtaisen valmentajan, jonka hän voi valita Kelan kanssa sopimuksen tehneistä palveluntuottajista. 

NUOTTI-valmennus suunnitellaan ja toteutetaan aina yksilöllisesti. Se sisältää enintään 20 x 60 minuutin tapaamista enintään 10 kk aikana.  Tapaamiset toteutetaan pääasiassa nuoren arkiympäristössä. 

Tapaamisiin voi nuoren ja valmentajan lisäksi osallistua myös nuoren verkostoa, kuten läheisiä tai muita nuoren kanssa työskenteleviä tahoja. Valmentaja pitää yhteyttä nuoreen ja tarpeen mukaan hänen verkostoonsa myös tapaamisten välillä. 

NUOTTI-valmennus on nuorelle maksuton.

 

Hakeminen

 
Nuori tai hänen kanssaan työskentelevä taho voi ottaa yhteyttä Kelaan, jossa asia ohjataan kuntoutuksen asiantuntijalle. 

Kuntoutuksen asiantuntija haastattelee nuoren ja ottaa samalla vastaan suullisen hakemuksen. Lisäksi asiantuntija keskustelee nuoren kanssa mahdollisista palveluntuottajista. 

 

Lähde: www.kela.fi/nuottivalmennus

IntoPajoilla Nuotti-valmennuksesta vastaa sairaanhoitaja/ terveydenhoitaja YAMK Emilia Heiskanen puh. 044 797 9142

Lisätietoja Kirsi Kärkäs-Vaittinen puh. 040 774 7892
                   
kirsi.karkas-vaittinen(at)intopajat.fi