Oma Polku

 

Oma Polku on työelämävalmiuksia edistävä hanke. Hankkeen kohderyhmään kuuluvat Imatran seutukunnalla asuvat yli 28-vuotiaat työttömät työnhakijat, joilla on tarve ja motivaatio hakeutua kouluttautumaan uudelle alalle tai jatkamaan keskeytyneitä ammatillisia opintoja. Keskeistä hankkeessa on asiakkaiden olemassa olevan osaamisen esille tuominen ja mahdollisesti hyödyntäminen ammatillisissa opinnoissa. Hankkeessa hyödynnetään uutena osa-alueena Valo-valmennustoimintamallia.

Lisätietoja: Kirsi Kärkäs-Vaittinen puh. 040 774 7892
                    kirsi.karkas-vaittinen(at)intopajat.fi