Steppi-Matala kynnys osallisuuteen

  STEPPI-hankkeen kohderyhmää ovat Etelä-Karjalan alueen koulutuksen ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevat alle 29-vuotiaat nuoret, jotka kaipaavat tukea elämäntilanteensa selvittelemiseen, arjenhallinnan parantamiseen ja tulevaisuuden suunnitelmien tekemiseen. Hankkeessa kehitetään ja juurrutetaan uutta nuorten matalimman kynnyksen valmennusta. Päätavoitteena on kehittää palvelu, jonka avulla nuori löytää ”polun alun” kohti koulutusta, työelämää ja yhteiskuntaosallisuutta. Kehitettävän palvelun käytännön toiminta muodostuu ryhmä- ja yksilövalmennuksesta. STEPPI ryhmien sisällöt rakentuvat arjenhallintaa tukevasta toiminnasta, erilaisesta luovasta toiminnasta sekä elämyksiä tuottavasta toiminnasta.