Työkykyä liikunnalla

 

Työkykyä liikunnalla hanke on ESR-rahoitteinen IntoPajat ry:n hallinnoima ja Laptuote- ja Parik-säätiöiden osatoteuttama yhteishanke.   Hankkeen kohderyhmään kuuluvat eteläkarjalaiset ja kouvolalaiset 18-64-vuotiaat työttömät sekä työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevat henkilöt, joilla on tarvetta ja motivaatio fyysisen- ja psyykkisen työ-ja toimintakyvyn parantamiseen ohjatun säännöllisen liikunnan avulla sekä halu etsiä vaihtoehtoja oman hyvinvoinnin ja terveyden hoitamiseen.
 

Hankkeen päätavoitteena asiakkaiden osalta on:
-fyysisen ja psyykkisen työ- ja toimintakyvyn parantuminen säännöllisen ja sopivan
kuormittavan työpajalla tapahtuvan liikunnan avulla
-terveyskäyttäytymisen muuttuminen ja omaehtoisen liikunnan lisääntyminen
– yhteiskunnallisen osallisuuden tunteen ja aktivoitumisen vahvistuminen ryhmässä
tapahtuvan liikunnan ja harrastusten kautta.

 
Työkykyä ja työllistymistä edistävät Kuntopaja-ryhmät ovat ohjaajavetoisia vertaistukiryhmiä. Ryhmäpäivät sisältävät mm. liikuntaa, elämäntapaohjausta sekä tutustumisia erilaisiin harrastusmahdollisuuksiin. Hankkeen avulla elämäntapaohjaus, ohjattu liikunta ja vapaa-ajan osallistumismahdollisuudet pyritään sisällyttämään myös hanketoimijoiden muihin palveluihin aiempaa paremmin.

Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä paikallisten liikuntapalvelujen, kuten kaupunkien liikuntatoimien kanssa matalan kynnyksen liikuntamahdollisuuksien kehittämiseksi.

Hanketta rahoittaa Hämeen Ely-keskus sekä Etelä-Karjalan osalta EKSOTE
 

Yhteystiedot:
Projektipäällikkö Kirsi Kärkäs-Vaittinen puh. 040 774 7892
                             kirsi.karkas-vaittinen(at)intopajat.fi