INVEST 1 JA 2 EAKR 1.6.2016-31.5.2019

 

PARTEX-invest 1 ja 2 hankkeet ovat IntoPajat ry:n ja TyönVuoksi ry:n yhteishankkeita. Hankkeet tukevat Partex-pajan
poistotekstiilien vastaanottoon, käsittelyyn ja edelleen toimittamiseen liittyvien toimintamallien laadukasta ja
tarkoituksenmukaista toteutusta kone- ja laiteinvestointien sekä materiaalien käsittelyprosessien optimoinnin kautta.

PARTEX-pajan tehtävänä on tekstiilien elinkaaren pidentäminen. Pyrkimyksenä on kierrättää tekstiiliä alkuperäisessä
muodossaan kuluttajilla mahdollisimman pitkään, tämän jälkeen tekstiileistä voidaan käyttää osia uudistuotteita
valmistavien yritysten tarpeisiin ja viimeisenä toimenpiteenä tekstiilit murskataan ja toimitetaan jatkojalostettavaksi
esim. komposiittimateriaalien raaka-aineeksi.

Yhteyshenkilö:
Projektipäällikkö Kirsi Kärkäs-Vaittinen puh. 040 774 7892
                             kirsi.karkas-vaittinen(at)intopajat.fi