OSAAMISET ESIIN

Osaamiset esiin -hanke on suunnattu 17-29 vuotiaille nuorille, jotka ovat suorittaneet yksilöllisen ammattitutkinnon. Hankkeessa on tarkoitus yksilövalmentajan kanssa käytävillä keskusteluilla ja työpajatyöskentelyllä löytämään luontaiset vahvuudet. Työpajajakson jälkeen tavoitteena on, että nuori siirtyy yksilövalmentajan tuen avulla opiskelemaan tai töihin.

Projektipäällikkö Kirsi Kärkäs-Vaittinen
                             Puh. 040 774 7892
                             kirsi.karkas-vaittinen(at)intopajat.fi